1. Informacje o Administratorze i przetwarzaniu przez niego danych osobowych

1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego univexim.pl jest Univexim LLC, 1309 Coffeen Avenue STE 1716, Sheridan, WY 82801, USA, zwany dalej “Administratorem" lub określeniami "my", "nas" we wszystkich odmianach języka polskiego.

1.2. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie - warunkach korzystania Sklepu univexim.pl.

1.3. Danymi osobowymi w myśl niniejszej Polityki Prywatności są wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii.

1.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem złożenia zamówienia, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zamówienia Produktów w Sklepie.

1.5. Użytkownikiem w myśl niniejszej Polityki Prywatności jest każda osoba fizyczna odwiedzająca stronę internetową Sklepu univexim.pl lub w inny sposób korzystająca z usług wskazanych w Regulaminie - warunkach korzystania Sklepu univexim.pl.

1.6. Osoby, które dokonują rejestracji w Sklepie, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. W celu ułatwienia obsługi Użytkownik może podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie usunąć.

1.7. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione przez Administratora.

1.8. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

1.9. Osoby odwiedzające mogą przeglądać Sklep bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.

1.10. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail admin@univexim.pl.

2. Cel i zakres zbierania danych

2.1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a. realizacji zakupów w naszym Sklepie Internetowym;

b. marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych;

c. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;

d. analitycznym i statystycznym, polegającym na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji.

2.2. Aktywność Użytkownika w Sklepie, w tym jego dane osobowe, mogą być rejestrowane w logach systemowych. Zebrane w logach informacje Administrator przetwarza również w celach technicznych - w szczególności, dane mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w celu wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

3. Czas przetwarzania danych osobowych

3.1. Dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

3.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi.

4. Odbiorcy danych

4.1. W związku z realizacją zamówień dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, z którymi współpracujemy, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi logistyczne, kurierskie, prawne.

4.2. Nie udostępniamy ani nie sprzedajemy danych osobowych podmiotom trzecim w celach marketingu bezpośredniego. Prędzej podpalimy nasze serwery niż sprzedamy dane naszych Klientów w celech marketingu bezpośredniego.

4.2. Dane osobowe są przechowywane na serwerach zlokalizowanych w USA.

4.3. Dane osobowe nie będą przekazywane państwu trzeciemu ani organizacji międzynarodowej bez nakazu właściwego sądu USA.

5. Pliki Cookies

5.1. Zbieramy w sposób automatyczny informacje za pomocą plików cookies, małych plików tekstowych, które zawierają anonimowy unikalny identyfikator.

5.2. Pliki cookies wysyłane są do przeglądarki Użytkownika z naszych serwerów i są przechowywane na dysku twardym Użytkownika lub w pamięci nieulotnej urządzenia, z którego korzysta uzyskując dostęp do stron internetowych Sklepu.

5.3. Wysłanie pliku cookie do przeglądarki Użytkownika pozwala nam gromadzić nieosobowe informacje o tym Użytkowniku i przechowywać zapis preferencji Użytkownika podczas korzystania ze stron naszego Sklepu, zarówno indywidualnie, jak i zbiorczo.

5.4. Możemy wykorzystywać zarówno stałe (persistent) jak i sesyjne (session) pliki cookies.

5.5. Stałe pliki cookies pozostają na komputerze (lub urządzeniu mobilnym) Użytkownika po zamknięciu sesji aż do momentu ich usunięcia, a pliki sesyjne wygasają po zamknięciu przeglądarki.

5.6. Na przykład możemy przechowywać stały plik cookie, aby umożliwić wstępne wypełnienie pól formularza, które wcześniej Użytkownik wypełnił na stronie.

5.7. Użytkownik może wyłączyć obsługę plików cookies na swoim urzędzeniu, zmieniając ustawienia, preferencje lub opcje swojej przeglądarki internetowej, może to jednak ograniczyć możliwość przeglądania lub korzystania ze stron internetowych naszego Sklepu.

6. Dostęp Użytkownika do danych własnych, ich kontrola, poprawianie oraz usuwanie

6.1. Użytkownik ma możliwość dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania lub usunięcia.

6.2. Użytkownik ma możliwość usunięcia swojego konta w naszym Sklepie.

6.3. W celu skorzystania z możliwości określonych w punktach 6.1, 6.2 należy wysłać stosowną wiadomość przez formularz kontaktowy dostępny na stronach internetowych Sklepu lub na adres e-mail: admin@univexim.pl albo dokonać odpowiednich zmian po zalogowaniu się do swojego konta w naszym Sklepie.

7. Zasady zmiany w Polityce prywatności

7.1. Polityka prywatnosći jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Produkt dodany do porównania
Produkt dodany do Ulubionych